Skogbruk

Kommunen sine oppgåver er særleg knytt til den langsiktige forvaltninga av skog som ressurs for lønsam næringsverksemd.

Infrastruktur som skal sikre ei effektiv og lønsam hogst av trevirke, og miljøomsyn ved utøving av næringsverksemda, er viktig i denne samanheng.

 

Hovudarbeidsområde for kommunen er rettleiing og bistand til skogeigar innan område som vegplanlegging, skogskjøtsel og miljøspørsmål. Andre område er koordinering av skogbruksplanlegginga i kommune, forvaltning av skogavgiftordninga, tilskotsforvaltning og kontrolloppgåver.

 

Skal du byggje skogsveg, eller er i gong med eit utbyggingsprosjekt kan handboka «Normaler for landbruksveier» vere nyttig å kjenne til. Denne handboka inneheld tekniske og geometriske krav til åtte forskjellige klasser av landbruksvegar, og skildring av korleis anleggsarbeidet bør utførast.

Kontaktpersonar

Fagkonsulent skog og utmark
 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset