Konsesjon

Konsesjon betyr løyve til erverv av fast eigedom.

«Erverv» er eit fellesord for alle måtar ein kan overta ein eiendom på; kjøp, arv, gåve osv. Fast eigedom er t.d. hus, gard eller ubebygd tomt, eller andre areal.

Reglane om konsesjon står i konsesjonsloven og tilhørende forskrifter. Dei fleste erverv er konsesjonsfrie, men då må du vanlegvis sende inn eigenerklæring om konsesjonsfridom.

Kommunen avgjer søknader om konsesjon. Kommunens vedtak kan klagast til Fylkesmannen.

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset