Offentleg innkjøp

Kommunen pliktar å fylgje regelverket for offentleg innkjøp.

Kjøp av varer og tenester til ein samla verdi av kr 500 000 eller meir, skal lysast ut på databasen for offentleg innkjøp www.doffin.no

For innkjøp av lågare verdi er det vanleg å be tre leverandørar om pristilbod.

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset