Kommunale bygg og eigedomar

Kommunen har ei bygningsmasse på om lag 40 000 m2.

Dette er skulebygg, barnehagar, sjukeheimar, omsorgsbustader, helsesenter, idrettsbygg, rådhus mm. I tillegg eig kommunen ein del grunneigedommar, t.d i tilknyting til kommunale bustadfelt.

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen

 •  
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset