Kommunal veg

Bremanger kommune har om lag 10 mil kommunal veg, størstedelen med fast dekke.

Det er 35 bruer på dei kommunale vegane, og vi har ein tunnel, Berlenestunnelen.

Hovudvegane igjennom kommunen er fylkesvegar, der Sogn og Fjordane fylkeskommune er vegeigar, og Statens vegvesen er ansvarlege for drift og vedlikehald.

Primære fylkesvegar er Fv 614 frå Magnhildskaret til Isane, og Fv 616 frå Isane til Kalvåg og frå Kolset til Sørdalen.

Andre fylkesvegar i kommunen er Fv 571 til Grotle, Fv 572 til Dyrstad, Fv 575 til Berle og Fv 577 til Husefest.

For meir informasjon/vegmeldingar for fylkesvegane, sjå heimesida til Vegvesenet.

Kontaktpersonar

Driftssjef
 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen

 •  
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset