Arealoverføring

Dersom ein eigedom skal overføre areal til ein tilgrensande eigedom (tilleggsareal) kan ein søkje om arealoverføring. 

Arealet som blir overført vil då inngå i den tilgrensande eigedomen (same gards- og bruksnr.), og det er ikkje naudsynt å skrive skøyte på arealet.

Kravet om godkjenning av delinga etter plan- og bygningslova og jordlova gjeld også ved arealoverføring.

 

Søknaden må innehalde:

 • Skjema for søknad om deling av grunneigedom/rekvisisjon av oppmålingsforretning
 • Situasjonskart som viser kva areal som skal overførast
 • Kvittering/gjenpart av nabovarsel
 • Erklæring om arealoverføring
 • Kopi av tinglyste pantedokument med erklæring frå pantehavarane om pantefråfall dersom det hefter pant i eigedommen arealet vert delt frå.

Erklæring om pantefråfall

 • Må tinglysast på originale pantedokument og bør formulerast slik: «X fråfell pant i arealoverføring mellom gbnr..../... og gbnr..../...... på yyy m²».
 • Originale pantedokument skal sendast direkte til tinglysninga.

 

Kven som kan søkje om arealoverføring:

 • Hovudregelen er at heimelshavar (som er oppført i matrikkel som eigar) kan søke.
  Gjeld det festetomt, må både heimelshavar og festar signere.
 • Ved frådeling av sameige, må alle heimelshavarar signere.
 • Søkjer ein på vegne av heimelshavar, må det ligge føre fullmakt frå heimelshavar om dette. Fullmakta må verte lagt ved søknaden.
 • Advokatar kan signere søknad utan fullmakt.
 • Ved dødsbu må skifteattest følgje søknaden - og - underskrifta må vere i samsvar med skifteattesten.

Når et firma er heimelshavar, må søknaden signerast av den eller dei som har fullmakt i følgje firmaattesten. Firmaattesten (ikkje eldre enn ½ år) må leggast ved søknaden.
 

Publisert av Stine Senneset. Sist endra 06.11.2015
 • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
Krever innlogging: Valgfri innlogging til: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
 • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}
{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}} hjelp

{{sprakVariabler['InnloggingWizardInnloggingTooltip']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardInnloggingTooltipUtenMinId']}}


{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre til skjemaet

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

Kommentar

Totalt 0 stk. kommentarer.

Kontaktpersonar

Arealplanleggjar
 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen

 •  
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset
Login for redigering