Kart og oppmåling

Matrikkelen er det offisielle eigedomsregisteret i Norge.

Matrikkelen inneheld opplysningar om eigedommar, eigedomsgrenser, adresser og bygningar. Kommunen er lokal matrikkelmyndighet, og har mynde til og ansvar for å utføre oppmålingsforretningar og å føre matrikkelen.

Kommunen gjennomfører deling av eigedom (deling, arealoverføring, grensejustering), handsamar seksjonering/reseksjonering og tildeler/endrar adresser.

Kommunen har ansvar for å registrere og ajourholde, digitalt eigedomskart (kartportalen) og fastmerkeregisteret.


På kommunen sin kartportal kan du finne oppdatert kart, matrikkel og arealplanar.

 

Publisert av Stine Senneset. Sist endra 09.10.2015
Eksterne lenker
 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen

 •  
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset
Login for redigering