Lover og forskrifter

 

Sikring av hamner regulerast av forskrift FOR-2013-05-29-539 som er fastsatt av Fiskeri- og Kystdepartementet 29. mai 2013 med heimel i lov 17. april 2009 nr. 19 om hamner og farvann (havne- og farvannsloven) §43 og henvisning til EØS-avtalen vedlegg XIII kap. V nr. 56t (direktiv 2005/65/EF).

 

Sikring av hamneanlegg regulerast av forskrift FOR-2013-05-29-538 som er fastsatt av Fiskeri- og Kystdepartementet 29. mai 2013 med heimel i lov 17. april 2009 nr. 19 om hamner og farvann (havne- og farvannsloven) §43 og henvisning til EØS-avtalen vedlegg XIII kap.

V nr. 56bb (forordning (EF) nr. 725/2004) og nr. 56r (forordning (EF) nr. 324/2008).

 

Meir informasjon om ISPS kan finnes på Kystverket sine nettsider.

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kommunenummer: 4648
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset