Grave på eigen eigedom

Dette bør du sjekke før du skal grave på eigen eigedom:

 • Kvar går elektriske kablar/telekablar?

Kabelpåvising kan bestillast frå Geomatikk på tlf. 09146 eller via www.gravemelding.no.  Kabelpåvising er gratis.

 • Går det offentlege eller private vass- eller avlaupsleidningar på eigedommen din?

Kontakt teknisk drift i kommunen for å sjekke om det går offentlege leidningar over eigedommen.

Spør naboar som kan kjenne til eventuelle privat leidningar.

 • Krev gravetiltaket søknad og løyve etter plan- og bygningslova (t.d vesentleg terrenginngrep, mur etc.)?
 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset