Gebyr

Gebyret er utrekna frå gjennomsnittskostnad med tilsyn og feiing utført etter behovs-/risikovurdering.

For bustader/fritidsbustader er krav om feiing/tilsyn heimla i ”Forskrift om brannforebygging” av 17.12.15.

 

Gebyret pr. pipe pr. år er sett til kr 396 eks. mva. Dette tilsvarer gebyret til Kinn kommune som vi kjøper tenesta frå.

 

Enkeltgebyr for feiing og for tilsyn på fritidsbustader og tilleggstenester (trykkprøving, kamerakontroll/visuell kontroll, fresing av pipe) blir fakturert direkte ut frå kva Kinn kommune tek for utføringa.
 

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset