Gebyr

Gebyret er utrekna frå gjennomsnittskostnad med tilsyn og feiing utført etter behovs-/risikovurdering.

For bustader/fritidsbustader er krav om feiing/tilsyn heimla i ”Forskrift om brannforebygging” av 17.12.15. Årsgebyret er auka med 4,5 %, tilsvarande gebyret til Flora kommune.

 

Gebyr pr pipe pr år: kr. 470 eks. mva.

 

Enkeltgebyr for feiing og for tilsyn på fritidsbustader og tilleggstenester (trykkprøving, kamerakontroll/visuell kontroll, fresing av pipe) blir fakturert direkte ut frå kva Flora kommune tek for utføringa.

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset