Planregister

Det er sett i drift ei kartside(webinnsyn) med arealplanar.

Tiltaket er eit samarbeidsprosjekt mellom dei sju Nordfjordkommunane, der Eid har hatt prosjektansvaret. Prosjektet har fått tilskot frå Kartverket og regionale utviklingsmidlar. Føremålet med prosjektet er å etablere lovfesta digitalt planarkiv, og å gjere informasjon om reguleringsplanar og kommuneplanar lett tilgjengeleg for alle brukargrupper. Innsynsløysinga er ikkje komplett endå, men vil bli supplert etterkvart.

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset