Arealplan

Ein arealplan er eit juridisk dokument som viser korleis eit areal kan brukast og eventuelt utbyggjast.
 

Arealplanen består av eit arealplankart med tilhøyrande føresegner og planomtale. Planen skal utarbeidast av fagkunnige og handsamast i samsvar med plan- og bygningslova. Statlege planretningsliner skal leggjast til grunn ved kommunal planlegging etter lova.

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen

 •  
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset