Norskopplæring kveld

Vaksenopplæringa i Bremanger startar opp kurs i grunnleggjande norskopplæring for framandspråklege på ettermiddag/kveld. Undervisninga ein kveld i veka.

 

Vi startar opp med kurs, under føresetnad av at det er minst 6 påmelde.

 

All undervisning er på nynorsk.

 

Påmeldingsfrist:          23. september 2018

Kursstart:                    Tysdag 9. oktober 2018 kl. 18.00 – 20.30.

Kurslengde:                Frå veke 41, 2018 til veke 24, 2019, 3 tima i veka, tysdagar.

Stad:                           Rise, Svelgen

Pris:                            kr. 225, - per veke, 75.- per time. Rekning vert tilsendt ein gong i månaden.

Materiell og årslisens til nettbasert undervisningsprogram, kjem i tillegg.

 

Påmelding: Namn, adresse og fødselsdato.

 

Kontakt: Gunn Heidi Hansen, gunn.heidi.hansen@bremager.kommune.no

Tlf. 45 87 13 84

Kontaktpersonar

Driftsleiar vaksenopplæringa
 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset