Norskopplæring kveld

Vaksenopplæringa i Bremanger startar opp kurs i grunnleggjande norskopplæring for framandspråklege på ettermiddag/kveld, om det er nokon som er interessert.

 

Frå første januar 2020 tilbyr vi norskopplæring på kveld til sjølvkost.

 

All undervisning er på nynorsk.

 

Påmeldingsfrist:          Skriftleg påmelding til gunn.heidi@bremanger.kommune.no

Kursstart:                    Tysdagar frå kl. 18.00 – 20.30.

Kurslengde:                Etter avtale.

Stad:                           Rise, Svelgen

Pris:                            Per i dag 500,- per 45 minutt. Rekning delast på elevtalet og vert tilsendt ein gong i månaden. 

Materiell og årslisens til nettbasert undervisningsprogram, kjem i tillegg.

 

Påmelding: Namn, adresse og fødselsdato.

 

Kontakt: Gunn Heidi Hansen, gunn.heidi.hansen@bremager.kommune.no

Tlf. 45 87 13 84

Kontaktpersonar

Driftsleiar vaksenopplæringa
 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset