Statsborgarskapsprøve

Vi gjennomfører prøva på Rise i Svelgen, på forespørsel og kan tilpasse avviklinga av prøva, i forhold til dine behov.

Samfunnskunnskapsprøva og Statsborgarskapsprøva kostar 600.- per prøve.

Ta kontakt med driftssjef om du skal ta prøven.

Kontaktpersonar

Sakshandsamar barnevern
 

 

 • Postadresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
   
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95 98 29 99
  Ytre, tlf. 95 98 87 12
 • Brannvakt: tlf. 48 22 36 27 
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kommunenummer: 4648
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset