Norskprøve

Bremanger kommune avvikler prøvene vår og haust.

Munnleg norsk prøve
Gjennomførast i slutten av prøveperiodane.

 

Pris på prøvene
Norsk prøve, lesing, skriving og lytting kr. 1000.- for alle 3 delane. Ein av delane kostar kr. 400.- per delprøve.

 

Ta kontakt med driftssjef om du vil ta prøva i Bremanger kommune.

 

 

 

 

Kontaktpersonar

Driftsleiar vaksenopplæringa
 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset