Søkje om plass

I Bremanger kommune har vi 7 kommunale barnehagar.

Desse er:

  • Davik barnehage
  • Kalvåg barnehage
  • Kolset barnehage
  • Langeneset barnehage
  • Stasjonen barnehage
  • Svelgen barnehage
  • Ålfoten barnehage

 

Opptak til barnehagane 2019/2020


Det er samordna opptak til barnehagane.


Søknadsfristen for hovudopptaket i barnehagane er 1. mars. Dette gjeld for barn som skal ta til i barnehagen hausten 2019.


Føresette søkjer elektronisk. Elektronisk søknadsskjema finn ein på Bremanger kommune si heimeside. Dei som treng rettleiing for å søkje, kan ta kontakt med ein av barnehagane i Bremanger.

Søk barnehageplass her


Barnehagen kan også gje svar på spørsmål vedrørande søknad og opptak. Innkomne søknader vil verte handsama i den einskilde barnehagen i løpet av mars månad. Søkjarane vil få svar kring 1. april.
 

ModerasjonsordningarDen nasjonale ordninga seier at ingen hushald skal betale meir enn 6 % av inntekta si for ein barnehageplass. I 2019 betyr dette at føresette som har samla inntekt på under kr. 541 500,- kan søkje kommunen om reduksjon i foreldrebetalinga.


Frå 1. august 2016 gjaldt også ordninga med gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringar, samt barn med utsett skulestart. Dersom desse bur i hushald med lav inntekt, under kr 533 500,- (frå 01.august 2018) har dei rett til 20 timar gratis opphaldstid i barnehagen pr. veke i barnehageåret 2018-2019.


Barnehagen kan også gje svar på spørsmål vedrørande søknad og opptak. Innkomne søknader vil verte handsama i den einskilde barnehagen i løpet av mars månad. Søkjarane vil få svar kring 15. april.

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset