Prisar og betalingsreglement

Foreldrebetaling i dei kommunale barnehagane følgjer bestemmingane i forskrift om foreldrebetaling. Den kan du sjå nedst på sida.

Prisane trer i kraft den 1. januar 2020.

 

Tal dagar pr. veke

Plass-storleik

Betaling pr. månad

5 dagar

100 %

   3 135 kr

4 dagar

80 %

 2 714 kr

3 dagar

60 %

 2 155 kr

 

 

Søskenmoderasjon i barnehagen

 • For barn nr. 2 vert det gjeve 30 % søskenmoderasjon av betalingssatsen
 • For barn nr. 3 vert det gjeve 50 % søskenmoderasjon av betalingssatsen

 

Reduksjon i foreldrebetaling

 

I følgje «Forskrift om foreldrebetaling i barnehager» av 17.04.2015 skal ingen hushald skal betale meir enn 6 % av inntekta si for ein barnehageplass. Fom 01.01.2020 betyr dette at føresette som har samla inntekt på under kr. 574 750,- kan søkje kommunen om reduksjon i foreldrebetalinga.

 

2-, 3-, 4- og 5-åringar, samt barn med utsett skulestart, kan få gratis kjernetid (20 timar gratis opphaldstid i barnehagen pr. veke) dersom desse bur i hushald med lav inntekt, under 548 500,-.

 

Meir informasjon og mogelegheit for å søkje finn du her.

 

Spørsmål i høve rekning

Kontakt Geir Holthe på e-post : geir.holthe@bremanger.kommune.no eller telefon 91914034.

 

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset