Finn barnehage

Våre skular og barnehagar er organisert saman i oppvekstsentra.

Der er ein driftssjef for heile oppvekstsenteret og på dei største sentra er der ein fagleiar for skule og ein fagleiar for barnehage.

Under finn du adressa til dei ulike oppvekstentra med opplysningar og kontaktinformasjon til driftssjef og fagleiar for barnehagen. På dei oppvekstsentra der det ikkje er fagleiar for barnehage, tek du kontakt med driftssjef, som vil gje deg svar på det du lurer på.

 

Davik oppvekst
Avd. barnehage

Adresse: Sørsida 1801, 6730 Davik


Tlf.: 57 79 47 30
Driftssjef: Helge Bakke
E-post: helge.bakke@bremanger.kommune.no 
Tlf.: 95 98 52 64
 

Fagleiar barnehage: Henny Irene Frøystad Almenning
E-post: Henny.Irene.Froystad.Almenning@bremanger.kommune.no 
Tlf.:                                 
Davik Oppvekst si heimeside http://davik-oppvekst.no/

 

 

Hauge oppvekst
Avd. barnehage

Adresse: Stasjonsvegen 10, 6727 Bremanger


Tlf.: 57 79 65 55 / 57 79 65 56
Driftssjef: Kåre Magne Moe
E-post:Kare.Magne.Moe@bremanger.kommune.no 
Tlf.: 95 98 29 48

 

Fagleiar barnehage: Nina Grotle
E-post: nina.klara.grotle@bremanger.kommune.no
Tlf.: 47 48 57 85                                  

 

 

Kalvåg oppvekst
Avd. barnehage

Adresse: Kleivavegen 13, 6729 Kalvåg


Tlf.: 91 69 84 11
Driftssjef: Dag Magne Nigardsøy
E-post: dag.magne.nigardsoy@bremanger.kommune.no
Tlf.: 95 98 29 85
Tlf. Avdelingar: 91 72 97 61

 

Fagleiar barnehage: Anette Igland
E-post: anette.igland@bremanger.kommune.no 
Tlf.: 95 98 8713

 

Kolset oppvekst
Avd. barnehage

Adresse: Sørsida 25, 6734 Rugsund


Tlf.: 57 79 66 19

Driftssjef: Bjørg Olsbø
E-post: bjorg.olsbo@bremanger.kommune.no 
Tlf.: 95 98 60 30

 

Fagleiar: Elise Bjarkøy Rylandsholm
E-post: elise.bjarkoy.jensen@bremanger.kommune.no
Tlf. 95 98 93 16


Svelgen oppvekst
Avd. barnehage

Adresse: Gunnar Schjelderupsveg 31, 6723 Svelgen


Tlf.: 91 62 49 27
Driftssjef: Sindre Fjeld
E-post: sindre.fjeld@bremanger.kommune.no 
Tlf.: 46 80 63 21

 

Fagleiar barnehage: Kari Rita Frøyen
E-post: kari.rita.froyen@bremanger.kommune.no 
Tlf.: 95 98 29 56 

 

Ålfoten oppvekstsenter
Avd. barnehage

Adresse: Ålfotevegen 52, 6737 Ålfoten


Tlf: 959 85 270
Driftssjef: Eldbjørg Aske Myklebust
E-post:eldbjorg.aske.myklebust@bremanger.kommune.no 
Tlf: 95 98 52 66

 

Fagleiar barnehage: Bodil Førde
E-post:bodil.forde2@bremanger.kommune.no 
Tlf:41 21 41 22                                   

Kontaktpersonar

Kommunalsjef oppvekst
 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset