Eigedomsskatt

På grunnlag av kommunestyret sitt vedtak om utskriving av eigedomsskatt for 2016 og med heimel i lov av 1975-06-06 nr 29, Lov om eigedomsskatt til kommunane § 15, vert eigedomsskatteliste lagt ut til offentleg gjennomsyn på Rådhuset i Svelgen i 3 veker frå 1. mars 2017.

Lista syner alle skattepliktige eigedomar gjennom matrikkelnummer, skattetakst, skattesats og utrekna skattesum.

 

Klagefristen er 6 veker frå kunngjeringsdato.
Klagefrist: 13. april 2017

 


Skattesetel med formuesgrunnlag frå skatteetaten.

Eventuell klage på takst etter formuesgrunnlag skal rettast til skatteetaten - www.skatteetaten.no

 

Pr e-post:    http://www.skatteetaten.no/Sendepost
Pr telefon:  800 80 000
Pr post:     Skatt Vest, Postboks 8103, 4068 Stavanger


Meir informasjon finn du på: http://www.skatteetaten.no/no/Person/Selvangivelse/tema-og-fradrag/Bolig/Kommunal-eiendomsskatt/

 

Skattesetel med kommunale takster.

Eventuell klage etter kommunale takster skal rettast til eigedomsskattekontoret.
Klage skal sendast skriftleg pr. e-post til eigedomsskattekontoret innan 6 veker frå kunngjeringsdato
eller frå det tidspunkt skattesetelen vert utsendt.

 

Det kan ikkje klagast på same grunnlaget meir enn ein gong.

 

Pr e-post:  eskatt@bremanger.kommune.no
Pr post:  Bremanger kommune, Postboks 104,  6721 Svelgen

 

 

Konsesjonspliktige eigedomar. 

Eigedomar med konsesjonsplikt har fått reduksjon i eigedomsskatten på 50%.
Bruk som er konsesjonspliktige iht andel av felles utmark vil ikkje framkomme av listene frå Norsk eigedomsregister.  Eigar plikatar sjølv å levere dokumentasjon til Bremanger Kommune for å få rett til reduksjon i eigedomsskatten

 

 

Utsetting, nedsetting eller ettergjeving av eigedomsskatt

Skattytar kan søkje skatteinnkrevjaren om kortvarig utsetjing med betaling av utlikna eigedomsskatt, og formannskapet om langvarig utsetting, nedsetting eller ettergjeving. 

 

Ein grunn til nedsetting eller ettergjeving kan være at skattyter på grunn av sjukdom har fått reduserte inntekter og i tillegg ikkje har formue å betale eigedomsskatten med. Eit anna eksempel kan være brann eller annen øydelegging av bygningen før omtaksering. Utsetting kan for eksempel være aktuelt til eit dødsbu er overtatt til privat skifte eller det er opna offentleg skifte.

Publisert av Stine Senneset. Sist endra 01.03.2017
 • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
Krever innlogging: Valgfri innlogging til: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
 • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}
{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}} hjelp

{{sprakVariabler['InnloggingWizardInnloggingTooltip']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardInnloggingTooltipUtenMinId']}}


{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre til skjemaet

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

Kommentar

Totalt 0 stk. kommentarer.

Kontaktpersonar

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen

 •  
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset
Login for redigering