Betalingsinformasjon

For betaling av forskotsskatt, tilleggsforskot, restskatt, arbeidgjevaravgift, forskotsttrekk mv skal følgjande kontonummer nyttast:

Arbeidsgiver kommune

Kontonummer

Swift

Iban

Bremanger (1438

6345.06.14388

NDEANOKK

NO7163450614388

 

KID nummer må nyttatst ved betaling. Dersom du ikkje har KID kan denne genererast  her.

 

Kontaktpersonar

Skatteoppkrevjar
 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset