Einskild høve

Skjenkeløyve for einskild høve gjeld arrangement som er opne for publikum.

Døme på dette er dans eller festivalar.

 

Ein må ha ein person som er ansvarleg for skjenkinga og ein stedfortredar, desse må vere over 20 år.

Søknaden må innehalde stad for arrangementet, kor mange personar som er venta, kva som skal skjenkast ogønskja skjenketid.
 

Det må søkjast i god tid før arrangementet skal finne stad.
 

Kommunen vil oftast innhente uttale frå lensmannen når det gjeld desse arrangementa.
 

 

Bevillinga kan gjelde:

 •  Alkoholhaldig drikk (over 2,5 volumprosent alkohol) med høgst 4,7 volumprosent alkohol.
 • Alkoholhaldig drikk med lavare alkoholinnhald enn 22 volumprosent.
 • All alkoholhaldig drikk.

 


Kommunen kan likevel differensiere avgifta slik uavhengig av omsetnad:

 • Arrangement frå 0 til 100 personar skal betale kr. 340,-.
 • Arrangement frå 101 til 250 personar skal betale kr. 680,-
 • Arrangement frå 251 til 500 personar skal betale kr. 1020,-
 • Arrangement frå 501 til 1000 personar skal betale kr. 1.360,-


Kommunen kan føreta etterrekning om det syner seg at tal deltakarar avviker frå det oppgjeve.


Faktura vert tilsendt frå Bremanger økonomikontor.
 

Publisert av Stine Senneset. Sist endra 24.06.2016
 • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
Krever innlogging: Valgfri innlogging til: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
 • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}
{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}} hjelp

{{sprakVariabler['InnloggingWizardInnloggingTooltip']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardInnloggingTooltipUtenMinId']}}


{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre til skjemaet

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

Kommentar

Totalt 0 stk. kommentarer.
Eksterne lenker

Kontaktpersonar

Opent måndag - fredag frå kl. 08:00 - 15.30
 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen

 •  
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset
Login for redigering