Utbetaling av lønn

Skattekort

Som arbeidsgjevar plikter du å foreta forskotstrekk i lønna i samsvar med utskrive skattekort. Frå inntektsåret 2014 mottek ein ikkje lenger skattekortet på papir. Arbeidsgjevar må hente inn skattekortet elektronisk.  Dersom arbeidstakar har fleire arbeidsgjevarar, må det opplysast om kven som er hovedarbeidsgjevar og kven som er biarbeidsgjevar.  Dette for at arbeidsgjevar skal få henta inn dei korrekte skatteopplysningane.

Her kan du bestille skattekort.

 

Skattetrekkskonto

Arbeidsgjevar pliktar å opprette særskilt skattetrekkskonto. Forskotstrekket blir berekna og halde tilbake ved lønnsutbetaling. Seinest dagen etter at trekket er foreteke, skal trekt beløp føras over til skattetrekkskonto.

 

Kontaktpersonar

Skatteoppkrevjar
 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset