Unntak frå arbeidsgjevaravgift

Nokre private arbeidsgjevarar er unnatekne plikta til å betale arbeidsgjevaravgift:

 • Private arbeidsgjevarar  med lønnsutbetalingar for arbeid i heimen sin eller på fritidseigedomen sin når utbetalingane ikkje overstig 60 000 kroner per år. Meir informasjon om dette finn du i brosjyra "Lønnsarbeid i hjemmet" og baksida på papirskjemaet RF-1049 "Oppgjørsblankett for private arbeidsgivere" som du kan få hos skatteoppkrevjaren.

 • Foreldre med lønnsutbetalingar til dagmamma eller praktikant for pass av barn under 12 år eller eldre barn med særlege behov for omsorg og pleie. Meir om dette finner du i brosjyren "Skatteregler ved barnepass for foreldre, dagmammaer og praktikanter".

Dersom samla lønnsutbetalingar for arbeid i heimen eller på fritidseigedomen går over grensa  på 60 000 kroner i løpet av året, skal det reknast og betalast arbeidsgjevaravgift av heile beløpet.

 

Kontaktpersonar

Skatteoppkrevjar
 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset