Terminoppgåver

Terminoppgåver

 

 

Terminoppgåva er grunnlag for betaling av arbeidsgjevaravgift og forskotstrekk. Oppgåvene skal leverast terminvis og fortrinnsvis elektronisk på www.altinn.no. Arbeidsjevaravgift og forskotstrekk forfell til betaling samme dag som oppgåva skal leverast.


Innlevering av oppgåver

Oversikt over innleveringsfristar for terminoppgåver/ betalingsfristar for  forskotstrekk og arbeisgjevaravgift:

 

Termin

Månad

Forfall/innlevering

1

Januar/februar

15. mars

2

Mars/april

15. mai

3

Mau/juni

15. juli

4

Juli/august

15. september

5

September/oktober

15. november

6

November/desember

15. januar

 

 

Både avgift og forskuddstrekk skal innbetalast til Bremanger skatteoppkrevjarkontor. KID nummer må nyttast ved betaling. Har du ikkje KID,kan dette genererast her.

 

Kontaktpersonar

Skatteoppkrevjar
 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset