Frivillig organisasjon

Ein ideell organisasjon er eit lag, ei foreining eller selskap som ikkje har erverv som formål. 

Eksempel på slike organisasjonar er:  Humanitære og kristelege organisasjonar, idrettslag, veldedige eller almennyttige organisasjonar, musikkorps eller andre organisasjonar som ikkje arbeider for økonomisk vinning. Her kan du lese meir om skatt for organisasjonar.

Publisert av Stine Senneset. Sist endra 05.08.2014

Kontaktpersonar

Skatteoppkrevjar
 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen

 •  
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset
Login for redigering