Årsavslutning

Kontaktinformasjon ved maskinell innlevering:
Telefon: 800 80 000 (Innvalg 5-3-1)
E-post: lto@skatteetaten.no

Adresse: Skattedirektoratet, Grunnlagsdata, Postboks 6551, Etterstad, 0606 OSLO 

Kontaktinformasjon ved levering på papir:
Telefon: 57796300
E-post: skatt@bremanger.kommune.no
Adresse: Bremanger skatteoppkrevjarkontor, Postboks 104, 6721 Svelgen

 

Lønns- og trekkoppgåver

Ved årsavlutninga skal alle arbeidsgjevarear sende inn lønns- og trekkoppgåver på ytingar arbeidstakar har motteke sist år.

Hos Skatteetaten finn du fullstendig kodeoversikt og forklaring på korleis koden skal fyllast  ut på lønns- og trekkoppgåva. Er det spørsmål til om ei yting  er skattepliktig, sjå i Lønns-ABC, denne finn du elektronisk på Skatteetaten sine sider.

Dersom du leverer lønns- og trekkoppgåvene elektronisk via Altinn, slepp du å levere årsoppgåve.

Årsoppgåve

Årsoppgåva er ei oppsummering av lønns- og trekkoppgåvene og avgiftsgrunnlaget. Årsoppgåva må avstemmas mot lønns- og trekkoppgavene og innleverte terminoppgaver.

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset