Arbeidsgjevaravgift og forskotstrekk

Forenkla oppgjer

Ordninga kan nyttast av dei organisasjonane som kjem inn under grensa for fritak for arbeidsgjeveravgift.

 

Kven kan nytte seg av ordninga?

 • Veldedige eller allmennyttige institusjonar eller organisasjonar
 • Samla lønnsutbetalingar overstig ikkje kr 450 000
 • Men berre for lønnsutbetalingar som ikkje overstig kr 45 000 per ansatt
 • Lønnsutbetalingane kan ikkje vere ledd i næringsverksemd


Forskotstrekk

Forskotstrekket forfell til betaling den dagen lønnsutbetalinga skjer. Organisasjonar er dermed fritekne for avsetjing på skattetrekkskonto, innsending av terminoppgåver for forskotstrekk innlevering av lønns- og trekkoppgaver og særskilt rekneskap over lønnsutbetalingar.


Skjema (RF-1062)

Skjemaet er tilgjengelig på Altinn. Dersom oppgåva blir  levert på papir, skal denne sendast til Bremanger skatteoppkrevjarkontor.


Fritaksgrensa blir  overskriden

Dersom fritaksgrensa blir overskriden skal det bereknast arbeidsgiveravgift av all lønn. I tillegg til å levere forenkla oppgjersblankett,  må du i tillegg  levere terminoppgåve som viser grunnlag arbeidsgjeveravgift. Ved årsslutt må det også leverast årsoppgåve.


Anna oppgjer

Dersom organisasjonen ikkje nyttar forenkla oppgjersblankett, gjeld dei vanlege reglane for arbeidsgjever sine plikter og ansvar.

 • Arbeidsforholdet må registrerast Aa-registeret
 • Skattetrekkskonto må nyttast  i henhold til regelverket, eller fast inneståande
 • Terminoppgåver må leverast inn
 • Arbeidsgjeveravgift og forskotstrekk må innbetalast annankvar månad
 • Lønns- og trekkoppgåver og årsoppgåve må leverast ved årsslutt

Kontaktpersonar

Skatteoppkrevjar
 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset