Næringsfondet

 

Næringsfondet skal nyttast til næringsføremål i samsvar med kommunen sin Strategiske næringsplan, m.a. til tilrettelegging for næringsutvikling i regi av kommunen, stadsutvikling og ulike typar utviklingsarbeid. Fondet kan og nyttast til bedriftsstøtte og til kommunale investeringar i varige driftsmidlar.

Det er utarbeidd eigne retningsliner for bruk av næringsfondet og retningsliner for tildeling av tilskot til kulturelle aktivitetar.

Kontaktpersonar

Rådgjevar næring
Rådmann
 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset