Etablerarrettleiing

Går du med tankar om å starte eiga bedrift eller har du nyleg starta, men føler at det er mange vanskelege avgjersler å ta?

 

Vil du vite kva som vert krevd (personleg og formelt) for å starte og drive ei bedrift, korleis du skal gå fram og kven som kan hjelpe deg i og etter etablerarprosessen?

 

Vi har gode erfaringar med arbeid knytta til selskapsetablering og planleggings- og etableringsfasen for nye føretak. Vi kan hjelpe deg.

 

Bremanger kommune gjev gratis etablerarrettleiing til dei som ønskjer å etablere verksemda si i Bremanger kommune.


Ta kontakt med vårt kontor for meir informasjon og rettleiing.

 

Kontaktpersonar

Rådgjevar næring
 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset