Kunnskapsprøve i alkohollova

For at næringsdrivande skal kunne skjenke/selje alkohol i ei bedrift må styrar og avløysar ha bestått kunnskapsprøva i alkohollova. 

Styrar og avløysar må vere over 20 år.   

Kommunen skal halde  prøva innan to månader etter at han  har motteke melding om at du ønskjer  å avleggje prøva.

Kunnskapsprøva om alkohollova er ei  fleirvalsprøve. Du vil få 60 minutt  til å svare på prøva. For å bestå prøva må minst 24 av 30 svar vere rette. Om du ikkje består prøva, har du høve til å ta den på nytt. Prøva er nettbasert og skal besvarast elektronisk.

Ta med gyldig legitimasjon.

For å ta kunnskapsprøva, kontakt Servicekontoret på tlf  57 79 63 00
 

Gebyr for å ta kunnskapsprøva i alkohollova er kr. 400.-                                                            

Kommunen sender faktura frå økonomiavdelinga.

                                                                                            

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset