Kommunestyreval

Val til kommunestyre og fylkesting føregår på same tid kvart 4. år.

I 2019 er det val til kommunestyre og fylkesting.


Valdag er den 9. september.


Det skal veljast 23 medlemmar til kommunestyret i Bremanger. 
 

I dag er kommunestyret sett saman av medlemmar frå desse partia: Ap, Sv, Høgre, Venstre, Sp og Krf. 
Ordførar er Audun Åge Røys  frå Høgre.

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset