Opplæring til folkevalde

Politikaropplæring KST 03.10.2019 (PDF, 3 MB)

Kommuneøkonomi KST 07.11.2019 (PDF, 2 MB)

Samfunn og utvikling KST 07.11.2019 (PDF, 747 kB)

Helse og omsorg KST 07.11.2019 (PDF, 935 kB)

Oppvekst KST 07.11.2019 (PDF, 2 MB)

 

 

 • Postadresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen

 

 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95 98 29 99
  Ytre, tlf. 95 98 87 12
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kommunenummer: 4648
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset