Innkalling og møtebøker

På lenkja under finn du ein ny innsynsmodul som gjeld utval. 

Her får du mogelegheit til å velje det utvalet du ønskjer, og ta den møtedatoen du vil finne informasjon frå.

Når møtene er ferdige vil du finne både innkalling og protokoll.
Fram til møtet er ferdig, vil du kun finne sakene som er meldt opp til handsaming.

Ta kontakt med Servicekontoret dersom noko er uklårt.  Tlf. 57796300.

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset