Utvalsleiarar

 

Kommunestyret og formannskapet

Leiar i Kommunestyret og Formannskapet er Ordførar Anne Kristin Førde. Ho kan kontaktast på
E-post: anne.kristin.forde@bremanger.kommune.no eller tlf. 99 16 90 91.

 

Administrasjonsutvalet

Leiar i Administrasjonsutvalet er Espen Gulliksen. Han kan kontaktast på 
E-post: gulliksen1963@gmail.com eller tlf. 47 46 66 63.

 

Kontrollutvalet

Leiar i Kontrollutvalet er Rakel Rise Hallset. Ho kan kontaktast på 
E-post: rakel.rise.hallset@enivest.net eller tlf. 97 10 28 31.

 

Råd for menneske med nedsett funksjonsevne

Leiar i Råd for menneske med nedsett funksjonsevne er Irene Storøy. Ho kan kontaktast på 
E-post: ir-storo@online.no eller tlf. 90 88 36 93.
Meir informasjon om Råd for menneske med nedsett funksjonsevne finn du her.  (PDF, 124 kB)

 

Eldrerådet

Leiar i Eldrerådet er Aage Kvendseth. Han kan kontaktast på 
E-post: limboen@online.no eller tlf. 95 98 29 49.
Meir informasjon om Eldrerådet finn du her.  (PDF, 520 kB)

 

 

 • Postadresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
   
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
 • Vakttelefon kommunalteknikk
  tlf. 95 98 29 99
 • Brannvakt: tlf. 48 22 36 27 
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kommunenummer: 4648
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset