Utvalsleiarar

 

Leiar i Kommunestyret og Formannskapet er Ordførar Anne Kristin Førde. Ho kan kontaktast på
E-post: anne.kristin.forde@bremanger.kommune.no eller tlf. 99 16 90 91.

 

Leiar i Administrasjonsutvalet er Espen Gulliksen. Han kan kontaktast på
E-post: gulliksen1963@gmail.com eller tlf. 47 46 66 63.

 

Leiar i Kontrollutvalet er Rakel Rise Hallset. Ho kan kontaktast på
E-post: rakel.rise.hallset@enivest.net eller tlf. 97 10 28 31.

 

Leiar i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne er Irene Storøy. Ho kan kontaktast på
E-post: ir-storo@online.no eller tlf. 90 88 36 93.


Leiar i Eldrerådet er Aage Kvendseth. Han kan kontaktast på
E-post: limboen@online.no eller tlf. 95 98 29 49.
Meir informasjon om Eldrerådet finn du her.  (PDF, 520 kB)

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset