Utvalsleiarar

 

Leiar i Kommunestyret og Formannskapet er Ordførar Audun Åge Røys. Han kan kontaktast på
E-post: audun.age.roys@bremanger.kommune.no eller tlf. 474 77 212.

 

 

Leiar i Administrasjonsutvalet er Anne Kristin Førde. Ho kan kontaktast på
E-post:akforde65@gmail.com eller tlf. 991 69 091.

 

Leiar i Kontrollutvalet er Nils Jørgen Sagebø. Han kan kontaktast på
E-post: nils.jorgen@sagebo.com eller tlf. 907 50 970.


Leiar i Råd for mennesker med nedsett funksjonsevne er Aina Alfredsen Førde. Ho kan kontaktast på
E-post: a-for@online.no eller tlf. 473 37 565.

 

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset