Søknad etter akvakulturlova, Skipperdalsneset ved Berle

Søknad etter akvakulturlova, Troland Lakseoppdrett AS, Langøylaks AS og Austevoll Melaks AS, Skipperdalsneset ved Berle. 

Dei tre firmaene søkjer om løyve etter akvakulturlova for akvakulturanlegg med årsproduksjon på 3120 tonn MTB matfisk av laks, aure og regnbogeaure. Anlegget er lokalisert nord for Skipperdalsneset ved Berle.

 

Anlegget er plassert innafor område som er avsett til akvakultur i kommuneplanen. Søknaden kan ein sjå på rådhuset i Svelgen eller ved å følge lenkja her. 

 

Dersom du har merknader til søknaden, sender dei til post@bremanger.kommune.no eller Bremanger kommune, postboks 104, 6721 Svelgen.

 

Frist for å sende inn merknad er fredag 21.12.18.  

 

Kartutsnitt - Klikk for stort bilete

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen

 •  
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset