Akvakulturlokalitet ved Fureneset

I medhald av Lov om akvakultur av 17.06.2005 med forskrifter, vert fyljande søknad utlagt til offentleg ettersyn: Søknad om klarering av ny akvakulturlokalitet på Fureneset, for Marine Harvest Norway AS, Region Midt. Omsøkt 

Saksdokumenta kan ein i tilleg sjå i hallen på Rådhuset.

Eventuelle merknader kan sendast til Bremanger kommune, Postboks 104, 6721 SVELGEN, eller e-post post@bremanger.kommune.no, innan 11.01.2019.

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen

 •  
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset