Høyringar
Publisert 10.12.2018

Offentleg høyring - Reguleringsplan for fv 614 Breivika.
Planid 1438.2018.01

Publisert 30.11.2018

I medhald av Lov om akvakultur av 17.06.2005 med forskrifter, vert fyljande søknad utlagt til offentleg ettersyn: Søknad om klarering av ny akvakulturlokalitet på Fureneset, for Marine Harvest Norway AS, Region Midt. Omsøkt 

Publisert 20.11.2018

Søknad etter akvakulturlova, Troland Lakseoppdrett AS, Langøylaks AS og Austevoll Melaks AS, Skipperdalsneset ved Berle. 

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen

 •  
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset