Detaljreguleringsplan for Breivika

Kva?

Bremanger kommunestyre har i sak 009/19 vedteke detaljreguleringsplan for planID 1438.2018.01 Fv 614 Breivika, forslagsstillar Statens vegvesen. Planområdet strekkjer seg frå eksisterande fortau i Breivika og austover til stadion. Planen heimlar byggjing av fortau/gang- og sykkelveg på denne strekningen, på nedside av fv 614.

 

Kor kan du sjå planen?

 Planen kan du sjå i rådhushallen og her på hemesida til kommunen.

 

Vil du kalge?

Frist for å klage på vedtaka er 09.05.19.
Du kan sende klaga per post til Bremanger kommune, pb 104, 6721 Svelgen eller per e-post til post@bremanger.kommune.no


 

Detaljreguleringsplan fv 614 Breivika, utlysing av vedteken plan
Tittel Publisert Type
Detaljreguleringsplan fv 614 Breivika, planhefte med plankart og føresegner

12.04.2019 Filtype
Fv 614, Hp 4, Km 1,870 – Km 2,740. Geologisk notat til reguleringsplan for breiddeutviding mellom Breivika og Svelgen

12.04.2019 Filtype
Fv. 614 Breivika - Svelgen Miljøprøver

12.04.2019 Filtype
Fv. 614 Breivika - SvelgenTeknsik teikningshefte

12.04.2019 Filtype
Fv. 614 Breivika-Svelgen-ROS

12.04.2019 Filtype
GEOT-1 - 30635 Fv.614 Breivika - Svelgen Geoteknisk rapport reguleringsplan_u-sign

12.04.2019 Filtype
Reguleringsplan fv 614 Breivika, planID 1438.2018.01, planvedtak KST-009-19 den 28.02.19

12.04.2019 Filtype
 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset