Prosjektmidlar

Retningslinjer for å søkje prosjektmidlar til kulturføremål frå næringsfondet 

Du kan søke prosjektmidlar om du planlegg:
 

Opne, inkluderande arrangement for barn og unge
Samarbeidsprosjekt mellom profesjonelle og amatørar
Større kulturproduksjonar
Talentutvikling for barn og unge – nasjonale samlingar


Midlane blir tildelt etter søknad innan følgjande fristar: 

1. mars og 1. september


I tillegg til denne støtteordninga gjer vi årleg støtte til skulekorps, og til frivillege, ideelle organisasjonar for og med barn og unge. Det er eit kriterie at organisasjonen eller korpset har ungdommar med i styrearbeid og at halvparten av medlemmane er under 26 år.

 

Årleg støtte til skulekorps:    
25 000 kroner årleg til kvart korps.

Smalsarhorn skulemusikk, Davik musikklag, Ålfoten hornmusikk, Kalvåg skulemusikk, Bremanger skulemusikk og Svelgen skulemusikk og evt. andre som kjem til.

 

Årleg støtte til ideelle barne og -ungdomsorganisasjonar:     
10 000 kroner
Røde Kors ungdom (RØF), 4H grupper, ECCO, Barnas Turlag og evt. andre som kjem til.

 

I tillegg støttar vi Idrettslaga med gratis leige i idrettshallane.  
 

 

Søk prosjektmidlar

 

 

 • Postadresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
   
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95 98 29 99
  Ytre, tlf. 95 98 87 12
 • Brannvakt: tlf. 48 22 36 27 
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kommunenummer: 4648
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset