Prosjektmidlar

Retningslinjer for å søkje prosjektmidlar til kulturføremål frå næringsfondet 

Du kan søke prosjektmidlar om du planlegg:
 

Opne, inkluderande arrangement for barn og unge
Samarbeidsprosjekt mellom profesjonelle og amatørar
Større kulturproduksjonar
Talentutvikling for barn og unge – nasjonale samlingar


Midlane blir tildelt etter søknad innan følgjande fristar:

•    Søknadsfrist 2019:    1. juni og 1. oktober
•    Søknadsfrist 2020:     1. mars og 1. september


I tillegg til denne støtteordninga foreslår vi å gje ei årleg støtte til skulekorps, og til frivillege, ideelle organisasjonar for og med barn og unge. Det er eit kriterie at organisasjonen eller korpset har ungdommar med i styrearbeid og at halvparten av medlemmane er under 26 år.

Forlag til årleg støtte til skulekorps:    
25 000 kroner årleg til kvart korps.

Smalsarhorn skulemusikk, Davik musikklag, Ålfoten hornmusikk, Kalvåg skulemusikk, Bremanger skulemusikk og Svelgen skulemusikk og evt. andre som kjem til.

 

Forslag til årleg støtte til ideelle barne og -ungdomsorganisasjonar:     
10 000 kroner
Røde Kors ungdom (RØF), 4H grupper, ECCO, Barnas Turlag og evt. andre som kjem til.

 

Idrettslaga får årleg støtte gjennom gratis leige i idrettshallane.  
Denne støtta er på om lag 400 000 årleg.

 

Søk prosjektmidlar

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset