Kulturminneløype Svelgen

Kulturminneløypa i Svelgen starter ved Øyratunet i Svelgen. 

Løypa består av 28 punkt med historie og bilder frå utviklinga av industristaden og dagens kommunesenter.
Ved kvart punkt finn du eit lite skilt som er merka med nummer og QR-kode. Du finn kart med nummerering og plassering av QR-skilta.


Om du har eller laster ned QR-app på telefonen, kan du bruke denne for å lese koden og få fram innhaldet. Om du ikkje har telefon med QR- leser, kan du låne nettbrett på biblioteket eller på servicekontoret på Rådhuset. På nettbretta ligg nødvendig QR-kodeleser, og du får hjelp til å bruke denne.


Action track er eit tilbod for dei som vil konkurrere. Dette er lagt opp som ei quize-løype med spørsmål og poeng for riktig svar. Denne løypa har ein eigen app og du blir leda rundt med GPS-koodinatar. Du laster ned ein app og skanner startpunktet. Startpunktet finn du på biblioteket eller på rådhuset.


Dette er plakatane som du finn ved biblioteket og på servicekontoret på Rådhuset i Svelgen.
 

 


  

 

  

 

QR 1 Historia om Svelgen og Øyratunet (PDF, 579 kB)

QR 2 Rise, bruk 3 (PDF, 888 kB)

QR 3 Svelgen skule (PDF, 512 kB)

QR 4 Risegardane (PDF, 3 MB)

QR 5 Bustadutvikling (PDF, 469 kB)

QR 6 Folkets hus (PDF, 840 kB)

QR 7 Ungkarsmessa og raudehuset (PDF, 407 kB)

QR 8 Brakkehaugen (PDF, 890 kB)

QR 9 Nye huset til Peder Rise (PDF, 528 kB)

QR 10 Bakarhuset (PDF, 310 kB)

QR 11 Risebrua (PDF, 351 kB)

QR 12 Sjukestova (PDF, 679 kB)

 QR 13 Villabakken (PDF, 898 kB)

QR 14 Bakketunet (PDF, 669 kB)

QR 15 Hus 4 og 5 (PDF, 794 kB)

QR 16 Rustadtun (Messa) (PDF, 832 kB)

QR 17 Hus 8 og Driftstyrarbustaden (PDF, 737 kB)

QR 18 Sande og Risesaga (PDF, 591 kB)

QR 19 Elkem Bremanger (PDF, 794 kB)

QR 20 Samfunnshuset og Gunnar Schjeldrup (PDF, 695 kB)

QR 21 Coopen, Børnefabrikken og Knalltuten (PDF, 526 kB)

QR 22 Fylkeskaia (PDF, 911 kB)

QR 23 Sjøkanten og Kjelkenesbutikken (PDF, 899 kB)

QR 24 Sandegardane (PDF, 603 kB)

QR 25 Skyssbåtane (PDF, 2 MB)

QR 26 Realen (PDF, 402 kB)

QR 27 Kapellet (PDF, 615 kB)

QR 28 Avslutning (PDF, 685 kB)

 

Lydfil til QR 4 (MP3, 3 MB)

Lydfil til QR 25 (MP3, 2 MB)

 

 

 • Postadresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
   
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95 98 29 99
  Ytre, tlf. 95 98 87 12
 • Brannvakt: tlf. 48 22 36 27 
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kommunenummer: 4648
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset