Kulturminneløype Svelgen

Kulturminneløypa i Svelgen starter ved Øyratunet i Svelgen. 

Løypa består av 28 punkt med historie og bilder frå utviklinga av industristaden og dagens kommunesenter.
Ved kvart punkt finn du eit lite skilt som er merka med nummer og QR-kode. Du finn kart med nummerering og plassering av QR-skilta.

 

Last ned QR-appen eller bruk kamera på telefonen og du er klar til å følge historia frå Øyratunet til Kyrkjeberget.

 

Plakat: SMELT soga om Svelgen. Følg kulturminneløypa i Svelgen. Last ned QR-appen eller bruk kamera på telefonen og du er klar til å følge historia frå Øyratunet til Kyrkjeberget.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bildet av kart som viser kulturminneløypa i Svelgen. Kartet ligg også som PDF-fil under.         

 

 

 

 

 

 

 • Postadresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
   
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
 • Vakttelefon kommunalteknikk
  tlf. 95 98 29 99
 • Brannvakt: tlf. 48 22 36 27 
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kommunenummer: 4648
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset