Ungdomsklubbane

Ungdomsklubben skal være ein attraktiv og trygg møteplass for alle, samt dei skal markere seg positivt i nærmiljøet.

 

Vi arbeidar aktivt for at ungdomsklubbane skal være ein god sosialiseringsarena. Det handlar om å lukkast i å omgåast kvarandre, få tilfredsstilt eigne behov utan at det går utover andre sine mogelegheiter til å tilfredstille sine, løyse problem til fellesskapets beste, lære å leve saman.

 

I kvar ungdomsklubb skal det veljast ei arbeidsgruppe, dei har ansvar for å ta opp saker i klasseråd,  saker som vedkjem ungdom si fritid og ungdomsklubbane.
Dei skal ta saker med seg frå ungdomsklubben, drøfte dei i klassen og gje tilbakemelding til rette organ.
Saker kan være: Ønskjer om aktivitet i regi av ungdomsklubben, miljøet i ungdomsklubben, økonomi, aktivt involvert i prosjekter, andre saker som gjeld ungdom i lokalsamfunnet.

 

Arbeidsgruppa er klubbleiar/ungdomsleiars informasjonskjelde og ein viktig samarbeidspartnar i høve ungdomsarbeidet i Bremanger kommune. Gruppa møtast  etter behov.

 

Klubbåret følgjer skuleåret.

Kontaktpersonar

Fagleiar barn/ungdom
 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset