Ungdommens kulturmønstring

UKM (Ungdommens Kulturmønstring) er mange små lokale festivalar kor ungdom kan delta med alle slags kulturuttrykk.

Kommunen sender kvalifiserte ungdommar vidare til ei fylkesmønstring som representantar for sin kommune. Fylket sender i neste omgang ca. 30 deltakarar til den nasjonale UKM-festivalen

 

Kven kan delta på UKM?

Alle ungdommar under 20 år kan delta på UKM. I enkelte kommunar kan ein delta frå man er 10 år, medan i de fleste må man være 13 år. Om du vert vald ut til å representere ditt fylke på UKM-Festivalen må du være mellom 13 og 20 år.

 

Om du er med i ei gruppe, må halvparten av gruppa være mellom 13 og 20 år

 

Fyller du 13 eller 20 i år? Du kan delta på UKM frå det året du fyller 13, og til det året du fyller 20. Blir du for eksempel 13 i september, kan du delta på mønstringa i februar, det er ikkje noko problem!

(OBS: om lokalmønstringa di har 10-årsgrense kan du sjølvsagt delta frå det året du fyller 10)

 

Du kan kun delta på mønstringar i eigen kommune. Er du usikker på om du kan delta, kan du spør lokalkontaktane – dei svarar deg gjerne!

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset