Den kulturelle skulesekken

 Den kulturelle skulesekken i Bremanger kommune:

 • Den kulturelle skulesekken skal sikreeit profesjonelt kulturtilbod til elevane i grunnskulen.
 • Den kulturelle skulesekken skal vera med å utvkle ei heilskapeleg innlemming av kunstnariske og kulturelle utrykk i skulens læringsmål.
 • Den kulturelle skulesekken skal gje eit variert tilbod tilpassa dei ulike alderstrinna. Tilbodet skal følgje ein plan laga i samarbeid mellom skule og kultur. Skulesekken er politisk forankra som eit forpliktande samarbeid mellom skule og kultureininga.
 • Den kulturelle skulesekken har tre bein:
  • To og tredimensjonal kunst.
  • Musikk, teater og film.
  • Lokal forankring.

Meir om den kulturelle skulesekken kan du lese i brosjyra nedst på sida.

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset