Kulturminnevern

Kulturarven utgjer vårt kollektive minne om tidlegare generasjonar sine samfunn og levekår.

Mennesket har alltid sett spor etter seg i omgjevnadane. Spora kan ha ei anna tyding for oss som lever i dag, enn for dei menneska som sette dei.

For å sikre at kulturminnevernet i Bremanger blir teke vare på, er det planlagt å lage ein kommunedelplan for kulturminne i kommunen sin planstrategi for inneverande kommunestyreperiode.

Viktige kulturminne i kommunen: 

 • Gravhaugane i Botnane
 • Bergkunstområdet i Vingen
 • Kystbygningsmiljø i fleire av bygdene
 • Handelstadene Rugsund og Smørhamn
 • Tongane kystfort
 • Militæranlegg i Berle og Ospeneset
 • Stølsmiljø
 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset