Kulturbygg

Huset i bygda samlar inn dokumentasjon av dei organisasjonseigde kulturbygga i Sogn og Fjordane.

Dette legg vi på www.husetibygda.no under Husoversikt.
Her håpar vi at flest mogleg bygg vert registrert, og at det vert ei fin oversikt over kulturbygg i fylket.

 

Men då treng vi hjelp frå eldsjelene i kvart bygg.

 

Så håpar at de tek dykk tid til å fylle ut informasjon i skjema lenger nede på sida, «Info om Husdatabase», og returner saman med nokon foto av bygget (innvendig, utvendig, fine detaljar, m.m.) på e-post til: husetibygda@ungdomslag.no 
Så vert det lagt inn i Husdatabasen.

 

Eksempel på korleis det vert sjåande ut kan du sjå lenger nede på sida, der Berle grendahus er lagt inn.

 

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset