Min Eigedom

I portalen MinEigedom finn du nyttig informasjon om eigedommane dine!

Du loggar deg enkelt inn via ID-porten og får tilgang på opplysingar om eigedomar der du er registrert som eigar.

 

Logg inn

 


I portalen får du tilgang til:

 • Oversikt over kommunale avgifter og eigedomsskatt (Førebels ikkje renovasjons- og slamtømingsgebyr, som blir fakturert av Nordfjord Miljøverk, men dette kan komme etter kvart).
 • Historikk på tidlegare betalte kommunale avgifter til Bremanger kommune
 • Grunnbok- og matrikkelopplysingar om eigedommane dine
 • Du kan stille spørsmål eller melde ifrå om feil/manglar direkte til Bremanger kommune via elektronisk skjema

 

Dersom du har eigedomar i andre kommunar, må desse kommunane også tilby Min Eigedom for at du skal få tilgang til all informasjon. Om kommunane ikkje har denne tenesta, vil du likevel få tilgang til grunnbok- og matrikkelopplysingar. 
 

 

 

 • Postadresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
   
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
 • Vakttelefon kommunalteknikk
  tlf. 95 98 29 99
 • Brannvakt: tlf. 48 22 36 27 
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kommunenummer: 4648
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset