Meld ifrå om skade/feil på veg og veglys

Ser du slagholer i vegen, mørke veglys eller andre feil og manglar som du meiner vi bør rette opp, så gje beskjed.

Du kan ringje Servicekontoret på tlf. 57 79 63 00 eller sende e-post til post@bremanger.kommune.no

Meld frå kva vegstrekning det gjeld, og næraste adresse. Gje opp namn og telefonnummeret ditt, slik at vi kan ta kontakt dersom vi treng nærare informasjon.

Du kan og melde inn feil/manglar på "Fiks gata mi".

Kontaktpersonar

 

 

 • Postadresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
   
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
 • Vakttelefon kommunalteknikk
  tlf. 95 98 29 99
 • Brannvakt: tlf. 48 22 36 27 
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kommunenummer: 4648
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset