Avkøyrsle/dispensasjon frå byggjegrense

Søknad om ny avkøyrsle eller dispensasjon frå byggjegrense langs kommunal veg skal sendast til kommunen.

I regulerte område er byggjegrensa mot veg markert på reguleringsplankartet, i uregulerte område er byggjegrensa generelt 15 m frå vegkant, jf. veglova § 29. For fylkesvegar må slik søknad sendast til Statens vegvesen.

 

 

 • Postadresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
   
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
 • Vakttelefon kommunalteknikk
  tlf. 95 98 29 99
 • Brannvakt: tlf. 48 22 36 27 
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kommunenummer: 4648
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset