Informasjon om alle byggetypar
Tittel Publisert Type
Bruksendring.pdf

15.06.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Bruksendring.pdf
Bygg sjølv mindre byggjearbeid.pdf

15.06.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Bygg sjølv mindre byggjearbeid.pdf
Dispensasjon.pdf

15.06.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Dispensasjon.pdf
Einebustad og fritidsbustad.pdf

15.06.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Einebustad og fritidsbustad.pdf
Eks. vedlegg infoark om seksjonering.pdf

15.06.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Eks. vedlegg infoark om seksjonering.pdf
Etablering av nytt husvære i eksisterande bygg.pdf

15.06.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Etablering av nytt husvære i eksisterande bygg.pdf
Fasadeendring.pdf

15.06.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Fasadeendring.pdf
Frådeling og oppretting av ny eigedom.pdf

15.06.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Frådeling og oppretting av ny eigedom.pdf
Førehandskonferanse.pdf

15.06.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Førehandskonferanse.pdf
Garasje bod.pdf

15.06.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Garasje bod.pdf
Gjerde og levegg.pdf

15.06.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Gjerde og levegg.pdf
Kva må du søkje om, kva er unnateke søknadsplikt.pdf

15.06.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kva må du søkje om, kva er unnateke søknadsplikt.pdf
Nabovarsel innhald og varslingsmåtar.pdf

15.06.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Nabovarsel innhald og varslingsmåtar.pdf
Pipe og eldstad.pdf

15.06.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Pipe og eldstad.pdf
Rettleiing for etablering av familiebarnehage.pdf

15.06.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Rettleiing for etablering av familiebarnehage.pdf
Riving.pdf

15.06.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Riving.pdf
Situasjonsplan.pdf

15.06.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Situasjonsplan.pdf
Skilt og reklame.pdf

15.06.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Skilt og reklame.pdf
Større bygg.pdf

15.06.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Større bygg.pdf
Støttemur.pdf

15.06.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Støttemur.pdf
Teikningar.pdf

15.06.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Teikningar.pdf
Tilbygg til bustad.pdf

15.06.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Tilbygg til bustad.pdf
Veranda balkong og terrasse.pdf

15.06.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Veranda balkong og terrasse.pdf
 

 

 • Postadresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
   
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95 98 29 99
  Ytre, tlf. 95 98 87 12
 • Brannvakt: tlf. 48 22 36 27 
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kommunenummer: 4648
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset