Informasjonsark for tiltak

Bruksendring (PDF, 120 kB)

Bygg sjølv, mindre byggjearbeid (PDF, 59 kB)

Dispensasjon (PDF, 68 kB)

Einebustad og fritudsbustad (PDF, 154 kB)

Eks. vedlegg infoark om seksjonering (PDF, 11 MB)

Etablering av nytt husvære i eksisterande bygg (PDF, 157 kB)

Fasadeendring (PDF, 230 kB)

Frådeling og oppretting av ny eigedom (PDF, 115 kB)

Førehandskonferanse (PDF, 73 kB)

Garasje bod (PDF, 117 kB)

Gjerde og levegg (PDF, 81 kB)

Kva må du søkje om, kva er unnateke søknadsplikt (PDF, 102 kB)

Nabovarsel, innhald og varslingsmåtar (PDF, 56 kB)

Pipe og eldstad (PDF, 67 kB)

Rettleiing for etablering av familiebarnehage (PDF, 79 kB)

Riving (PDF, 109 kB)

Situasjonsplan (PDF, 699 kB)

Skilt og reklame (PDF, 140 kB)

Større bygg (PDF, 121 kB)

Støttemur (PDF, 73 kB)

Teikning (PDF, 235 kB)

Tilbygg til bustad (PDF, 90 kB)

Veranda (PDF, 69 kB)

Artikkelliste

 

 

 • Postadresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
   
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
 • Vakttelefon kommunalteknikk
  tlf. 95 98 29 99
 • Brannvakt: tlf. 48 22 36 27 
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kommunenummer: 4648
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset