Private planar

Privatpersoner som ynskjer å utarbeide reguleringsplan må ta kontakt med kommunen, og planspørsmålet må avklarast med formannskapet før reguleringsarbeidet kan setjast i gang.

Det må deretter haldast oppstartsmøte med kommunen, der dei fagkunnige som skal utarbeide planen deltek, og der rammene for planarbeidet vert gjennomgått.
Prosessen med utarbeiding og godkjenning av private reguleringsplanar vil minimum ta 6 månader.

 

 

 • Postadresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
   
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
 • Vakttelefon kommunalteknikk
  tlf. 95 98 29 99
 • Brannvakt: tlf. 48 22 36 27 
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kommunenummer: 4648
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset